Συμβουλές και υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων για αποτελεσματικές, εξατομικευμένες λύσεις


Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά:

 • Σύγχρονες λογιστικές υπηρεσίες
 • Πλήρη λογιστική κάλυψη για επαγγελματίες & ιδιώτες
 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Α, Β, Γ
 • Ενάρξεις / Μεταβολές / Μετατροπές
 • Αιτήσεις
 • Λογιστικές δηλώσεις
 • Φορολογικές δηλώσεις για το Ελληνικό κράτος
 • Συμβουλές επί τραπεζικών θεμάτων
 • Αναπτυξιακοί νόμοι
 • Διευθέτηση λογιστικών ελέγχων
 • Συνεργασία με ειδικούς σε οικονομικά θέματα
 • Φ.Π.Α.
 • Μισθοδοσία επιχειρήσεων
 • Εργατικά / Ασφαλιστικά
 • Έναρξη / Διακοπή επιχειρήσεων
 • Μεταβολές
 • Μεταφράσεις & Διερμηνείες σε ελληνικά/γερμανικά

Με τη συνεργασία αυτή μπορείτε να βρείτε στο χώρο μας
τις παρακάτω υπηρεσίες

Νομικό σύμβουλο

Γρήγορη εξυπηρέτηση

Όλα στο χώρο μας